zorgkaart
Onze kliniek ontvangt een 9.7 uit 123 reviews op Zorgkaart Nederland
Feedback company reviews
Onze kliniek ontvangt een 9.3 uit 164 reviews op Feedback Company

Kwaliteitsbeleid

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van alle processen binnen V-Klinieken is een continu proces. Wij hebben voor al deze processen gedetailleerde protocollen ter waarborging.

Onze behandelkamers zijn uitgerust met de modernste apparatuur en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Interne en externe audits vormen de basis voor de handhaving en waar mogelijk verbetering van onze kwaliteit op elk onderdeel van onze zorgverlening.

Iedere cliënt krijgt tijdens de eindcontrole én per e-mail een enquête ter beoordeling van de kliniek. Deze enquêtes worden via het onafhankelijke, en in onze branche toonaangevende onderzoeksbureau Feedback Company verzameld en openbaar gemaakt. Een directe link naar onze beoordelingen vind je hier: V-Klinieken.

Medisch specialisten

Niet iedere arts is plastisch chirurg of gynaecoloog. Plastische chirurgie en gynaecologie zijn een medische specialisatie van zes jaar nadat je arts bent geworden. Onze medisch specialisten zijn plastisch chirurg of gynaecoloog, hebben meer dan 10 jaar ervaring en zijn bovendien allen gespecialiseerd in de functie en cosmetiek van de vagina.

Onze plastisch chirurgen en gynaecologen zijn BIG geregistreerd. De wet BIG stelt strenge regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen zoals titelbescherming, registratie, voorbehouden handelingen en tuchtrecht. U kunt het BIG register inzien of uw arts BIG geregistreerd is en welke titel hij/zij mag dragen.

consulente v-kliniekenGebruik foto’s

U ontvangt tijdens het consult bij V-Klinieken een toestemmingsformulier voor het gebruik van uw foto’s.  U kunt hierop kiezen of u aan V-Klinieken wel of geen toestemming geeft om, altijd onherkenbaar en anoniem, gebruik te maken van uw foto’s.

Te downloaden documenten:
Algemene voorwaarden
Minderjarigen beleid
Privacy beleid
Toestemmingsformulier foto
Informed consent

Ben je benieuwd wat voor jou de mogelijkheden zijn? Of wil je weten welke ingreep voor jou geschikt is?
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend consult.